Aktuellt och intressant

Vad gäller i en budgivning?

Vad gäller i en budgivning?

14 september, 2020

I en het marknad med lågt utbud och stor efterfrågan händer det att intressenter vill avsluta affären snabbt. Då kan vi få en förfrågan om en förhandsvisning. Här förklarar vi vad som gäller i en budgivning.

Den vanliga gången vid en försäljning är att det hålls en eller flera visningar, som sedan följs av en budgivning där alla som är intresserade informeras om de bud som läggs. Så här beskriver vi det i våra objektbeskrivningar:

Säljaren har alltid fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren bestämmer vem han/hon vill sälja till och till vilket pris. Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det skall vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

Samtliga bud dokumenteras med namn, telefonnummer och tidpunkt. Budgivningslistan lämnas till köpare och säljare vid kontraktsskrivningen.

Om bud inkommer till mäklaren efter avslutad budgivning men innan ett köpekontrakt är undertecknat är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som avgör om någon skall ges möjlighet att lägga ytterligare bud.

Ibland händer det att en spekulant vill framföra ett förhandsbud innan den ordinarie visningen har ägt rum, för att på så sätt undvika konkurrens från övriga intressenter. Detta sker oftast i form av ett så kallat dolt bud, vilket innebär att budet är villkorat med att det inte får framföras till övriga intressenter, och det är oftast också begränsat att gälla en viss tid.

Mäklaren är skyldig att framföra budet, men säljaren är den som bestämmer vad som ska ske. Säljaren kan välja att acceptera budet och gå vidare med en kontraktsskrivning, tacka nej eller komma med ett motbud. Oftast är ett förhandsbud högre än utgångspriset för att motivera säljaren att avstå från att låta övriga intressenter få chansen att lägga bud.

En affär som görs upp innan en ordinarie visning leder inte sällan till besvikelse hos övriga intressenter, som känner att de inte har fått chansen att köpa. Viktigt att komma ihåg är att det alltid är säljaren som bestämmer. Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring ämnet.